Bedrifter ønsker å eie kompetansen selv

Norske bedrifter tar inn over seg at det er på nettet kundene nå leter etter varer, tjenester og leverandører. Og enkelte går langt for å ruste seg for den nye virkeligheten.

– Vi har sett at en og samme bedrift har investert i omfattende sertifiseringskurs i digital marketing til hele 70 forskjellige ansatte, forteller kursleder og gründer Nina Furu i Webgruppen.

– Vi har aldri sett en slik etterspørsel etter digital kompetanse som nå, sier hun. – Det er tydelig at bedriftene har skjønt at det er på nett de virkelig kan kapre nye kunder, og at de ønsker å ha kompetansen til dette internt i eget hus.

Følger kundene til nett

I det nyeste mediebarometeret fra Statistisk Sentralbyrå, offentliggjort i 2016, er Internett klart den mest brukte kanalen, større enn både TV, aviser og radio. I løpet av en gjennomsnittlig dag har 87 prosent av forbrukerne vært på nett, mens bare 67 % har sett på TV og 42 % har lest en avis.

Der kundene går følger markedsførerne etter, og både Facebook og Google fosser fram som markedsføringskanaler. Furu mener hovedforklaringen på dette er at digitale kanaler er både svært kosteffektive og målbart lønnsomme.

– Jeg tror bedriftene er lei av dyre reklamekampanjer med usikre effekter, sier hun. – På nett kan vi måle virkningen av alle tiltak, og så kan vi gjøre mer av det som virker og mindre av det som ikke virker. På den måten blir resultatene stadig bedre, på en forutsigbar og fornuftig måte.

Ønsker å eie kompetansen selv

Det finnes mange byråer som tilbyr bistand med forskjellige former med digital markedsføring, men trenden er at bedriftene i stadig større grad ønsker å gjøre i hvert fall deler av dette arbeidet selv. Ifølge Harvard Business Review valgte 27 % av større amerikanske bedrifter å gjøre all digital markedsføring internt i 2015, en dobling av antallet fra året før.

Tendensen er den samme her hjemme, forteller Furu, og mener det er flere grunner til dette. Både behovet for å kunne reagere kjapt og ønsket om å eie egne kundedata er med på å motivere til intern satsning. I tillegg kommer ønsket om å optimalisere, slik at man får mest mulig for pengene og ikke blir lurt.

– Det er kompetansen som gjør forskjellen, sier Furu. – Vi ser dessverre av og til bedrifter som har mistet Google-plasseringer eller bruker store summer på tiltak uten effekt fordi kunnskapen mangler. Det å investere stort er ingen garanti for suksess på nett, det er kompetansen til å fatte gode valg det kommer an på.

Informerte ledere – bedre beslutninger

Også når bedriftene velger å outsource deler av jobben til eksterne leverandører, er det viktig å ha kompetanse til å være en god bestiller. Det er fort gjort å miste oversikten om man ikke snakker leverandørenes språk.

– Vi ser faktisk en del markedssjefer også på operative kurs, sier Nina Furu. – De skal ikke nødvendigvis gjøre oppgavene selv, men de trenger å vite hvordan ting fungerer og ikke minst hva som er smart og hva som ikke er særlig lønnsomt. De trenger å kunne ansette smart og bestille smart.

– Tall fra Digital Marketing Institute viser at bare 3 % av markedsførerne i Europa har kompetanse tilsvarende det enkleste grunnkurset vi leverer, avslutter Furu. – Det er åpenbart at det er veldig mye å hente på å heve kompetansen både operativt og i ledelsen.


Lyst til å oppgradere kompetansen i din bedrift? Se oversikten over alle kurs.


Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

  • Sjekkliste for SEO
  • Sjekkliste for Facebook
  • Sjekkliste for Instagram

 

25316