Markedsføring mot internasjonale markeder - kurs

Dette er kurset for deg som vil drive effektiv digital markedsføring mot en målgruppe som er global og ikke lokal i Norge.

Kurset dekker blant annet:

Kartlegging og forarbeid

 • Hvordan samle og strukturere riktige og relevante data for potensielle markeder
 • Kundevaner og kjøpsprosesser i andre land
 • Markedsstrategi for markeder med andre kunder og kulturer

Målgrupper og tilpasning

 • Hvordan finne idealkunden i et marked du ikke kjenner?
 • Bruk av sosiale medier i andre markeder
 • Hvorfor du bør tilpasse deg lokale markeder selv om målgruppen er global

Kanaler og tiltak

 • Hvilke kanaler er det relevant å benytte hvor?
 • Forskjeller og likheter i utforming
 • Hvordan tilpasse innhold til andre språk og kulturer

Praktisk implementering

 • Gjennomføring av kampanjer på tvers av landegrenser
 • AB testing for ulike markeder og målgrupper
 • Kvalitetssikring og samarbeid

Evaluering og oppfølging

 • Hvordan sette relevante mål og KPIer
 • Hvordan bruke data til å oppnå verdifull innsikt og konkurransefortrinn
 • Systematisk analyse av resultater fra markeder du ikke kjenner
Webinar

Webinar

Kurset avholdes som webinar via Zoom. Les om Gjennomføring av webinarer

Etter endt kurs skal du kunne fatte gode valg rundt markedsføring mot internasjonale målgrupper med forskjellige digitale kanaler.

Kursleder

Helene Svendsrud

Helene har markedsføringsutdannelse i bunnen og har fartstid fra bl.a. Twitter og Facebook. Hun har bodd og arbeidet internasjonalt i mange år, bl.a. ved Buckingham Palace og for Time Warner. Til daglig driver hun nå Singlot International Marketing Studio, og er for tiden bosatt i Portugal.

Kursdatoer

Handlekurv