Digital strategi – fokus og fremgang

Grafikk med teksten digitale hoder maksimerer digital strategi for en lykket digital stasing

Digital strategi handler om de rette menneskene, prioriteringer og policy.

En digital strategi er ikke som en forretningsstrategi, så inspirasjonen bør derfor heller ikke hentes herfra.

Det er urealistisk å legge en digital 3-5 årsplan fordi teknologien utvikler seg så hurtig. Derfor er det også utfordrende å forutsi utgifter. En digital strategi betyr at vi må tenke annerledes.

Hvis intensjonen er å skape en strategi som lett kan tilpasses digital utvikling må du ha en fleksibel beslutningsprosess. Dette krever at de rette menneskene tar valg innen det riktige rammeverket og klarer å iverksette disse valgene kjapt.

Menneskene

De rette menneskene betyr dem som kan ta de riktige valgene i takt med utviklingen istedenfor kun å legge en langsiktig plan. Det vil lønne seg for en bedrift å ha en egenopprettet stilling innen digital strategi og management, om ikke en egen avdeling. Dette vil lønne seg i lengden da et godt team som kjenner bedriften vil kunne forstå/utvikle en bærekraftig løsning.

Prioriteringer

Bedriftens prioriteringer av viktighet er muligens en hovedfaktor til uenighet i valgprosesser. Å kartlegge nøkkelprioriteringer er en nødvendighet for raske beslutninger.

De to viktigste prioriteringer å kartlegge er målsetning og målgruppe. Det er essensielt for en digital strategi å ha dette klart.

Uten klart definerte prioriteringer vil det kunne bli diskusjoner hver gang disse eventuelt kommer i konflikt. Enten det dreier seg om hjemmesidens innhold eller navigasjon, vil det være utallige tilfeller hvor en klar liste med prioriteringer vil hjelpe til å løse en konflikt, og holde ting i gang.

Policy

For å kunne ta raske valg hjelper det å ha en klar policy. En policy er et rammeverk for optimale valg innen bedriften. Med andre ord, istedenfor å måtte foreta nye valg hver gang en situasjon oppstår, har de allerede blitt formalisert i en policy. Et eksempel er en policy for sosiale medier. Hva kan de ansatte si i sosiale medier? Hva er akseptert og hva er ikke? Å ha en policy for sosiale medier er en trygghet for de ansatte, og gjør det unødvendig å diskutere hver eneste post.

En policy kan også hjelpe til å løse interne konflikter enten det gjelder innhold (stil/tone), design eller håndtering av eventuelle kriser.

Omfang av digital strategi

Omfang vil variere avhengig av hvilken type bedrift eller organisasjon det gjelder. Men en digital strategi bør inneholde mye mer enn en webside. I de fleste tilfeller bør en digital strategi inneholde:

  • Mobil – er din nettside responsiv? Trenger dere egne apper? I så fall, hvilke flater tilrettelegger du for?
  • Sosiale medier – hvorfor bruker dere sosiale medier? Hvilke flater tilrettelegger du for? Hvordan skal du bruke sosiale medier? Hvem er ansvarlige? Finnes det en policy for akseptert oppførsel? Hvordan håndterer du negative hendelser?
  • Epost – dette bør dekke for eksempel nyhetsbrev og reklame. Hvem er ansvarlig for epostkorrespondanse, hvordan epostlister vedlikeholdes og mottagers personvern?
  • Digital markedsføring – dette inneholder alt fra SEO og PPC til bannerannonsering og tilhørende ordninger.
  • Webside – hvilke tillegg bør nettsiden støtte? Hvordan bestemmes innhold? Hvem er ansvarlig for vedlikehold fra design, innhold og teknisk ståsted?

Innenfor en digital strategi bør du se på fordelene hvert enkelt område har for din bedrift, vurder den nåværende presentasjonen og komme med forslag til kort- og langsiktige planer.

Et slikt omfang kan være en utfordrende oppgave for en enkeltperson å ta tak i, siden det krever bred kunnskap. I så fall kan det være en digital strategi å anbefale innhenting av eksperthjelp eller outsourcing. Det er bedre å være ærlig på begrensninger enn å sitte igjen med en svak strategi.

Utgifter

Med så mange som kjemper om oppmerksomheten og med begrensede midler tilgjengelig, er det vanskelig å lage en digital strategi uten å se på budsjett.

Samtidig er det er umulig å definere en digital strategi konkret nok til å gi et detaljert budsjett. Det er ikke et prosjekt med fastsatt kostnad, men en pågående utvikling av digital posisjon.

Etter hvert som noen ledd utvikles kommer nye elementer inn, det kan ses som en konstant kretsløp.

Har bedriften mulighet til å skape en egen avdeling for digital satsing vil det være enklere å forutse kostnader ved å inkludere lønn, utstyr og eventuell kursing.

Dersom bedriften velger outsourcing på noe eller alt, kan det bli vanskeligere å forutse utgifter, med mindre samarbeidspartnerne har spesifikke pakker/tilbud. Her er det viktig å være konkret. I tillegg må man ha en som overser resultater og vurderer løsningene fortløpende.

Uansett må man gjøre prioriteringer og se på nivået man kan investere på for å utvikle og vedlikeholde en lønnsom digital strategi.

Ønsker du å lære mer om hvordan du kan lykkes digitalt har Webgruppen aktuelle kurs.

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

  • Sjekkliste for SEO
  • Sjekkliste for Facebook
  • Sjekkliste for Instagram

 

25316