ERA-metoden

Jobber du etter denne metoden, hjelper det deg å lage gode SoMe-poster.

Vi jobber alle med å finne engasjerende, interessante og aktuelle saker å dele med følgerne våre i sosiale medier. Undertegnede har jobbet med sosiale medier siden de ble oppfunnet, og etter hvert har jeg funnet en del fellestrekk for SoMe-poster som gjør det bra.

Nå har jeg sammenfattet dette i en modell, som jeg altså kaller ERA-modellen, og den er slik:

ERA-modellen uttrykker at hvis en post skal fungere godt i sosiale medier så må den ha minst én av disse egenskapene:

  • Være engasjerende
  • Skape/styrke relasjonen mellom den som lager posten og den som ser den
  • Aktivere bruker til en eller annen form for handling

Engasjerende innhold

Innhold må være engasjerende for den som ser posten. Det vil si at det må være noe i posten som fenger brukerens interesse, enten fordi det er spennende, provoserende, tankevekkende, lærerikt, morsomt eller noe annet. Når bruker er engasjert av innholdet, vil hen typisk respondere på posten, noe som gir posten bedre spredning og styrker sannsynligheten for at din neste post kommer ut til nettopp denne brukeren.

Her er eksempel på to engasjerende poster:

Kattungen engasjerer fordi den er søt, og vi klikker på hjertet før vi engang rekker å tenke. Artikkelen er engasjerende fordi den provoserer og irriterer folk. Både positivt og negativt engasjement gjør at posten sprer seg bedre.

Relasjonsskapende innhold

Noe av det beste med sosiale medier er at det blir mulig for bedrifter å kultivere menneskelige relasjoner med følgerne. Det krever imidlertid at bedriften våger å vise hvem man er, våger å ha standpunkter og våger å by på seg selv.

Poster som demonstrerer dette styrker bedriftens relasjon med følgerne, og tillater at følgerne blir bedre kjent med, og kanskje mer glad i, bedriften. Det er en stor fordel her å ha en eller flere personer som kan representere bedriften i sosiale medier.

Her er eksempel på relasjonsskapende poster:

Jentene i butikken Manillusion er mestere i å by på seg selv og å vise både ansiktene og figurene sine i sosiale medier. Bildet til høyre illustrerer at stories gjerne brukes til å vise helt uformelle «kikk bak kulissene»-poster, som også lar bruker bli bedre kjent med bedriftens og dens ansatte.

Aktiverende innhold

Aktivering handler om å oppfordre til handling. Vi bruker ofte calls-to-action i sosiale medier, når vi vil at bruker skal gjøre noe spesielt, for eksempel å dele posten, kjøpe produktet eller melde seg på webinaret vårt.

Her er to eksempler på aktiverende innhold:

Både rene salgsposter, utfordringer, lik-og-del-poster, produktdemonstrasjoner, invitasjoner til webinarer, promotering av ebøker og lignende er aktiverende poster.

 Nivå 2- og nivå 3-poster

Eksemplene over er alle på nivå 1, det vil si at de passer i én av de tre sirklene i ERA-modellen (se under):

Enda bedre er imidlertid postene som ligger i skjæringsfeltene mellom sirklene. De postene som vi betegner som nivå 2-poster er disse:

ER-poster, som både engasjerer og styrker relasjonen mellom bruker og bedriften. Dette kan være personlig vinklede poster der bedriften eller en enkelt ansatt forteller en lenger historie som bruker kan kjenne seg igjen i.

EA-poster som både engasjerer og aktiverer bruker, for eksempel en konkurranse der bruker kan vinne noe hen er interessert i ved å kommentere på posten, eller saker som provoserer brukerne, der holdningene gjerne er spissformulert og der man oppfordrer til å like og dele innholdet.

RA-poster, som både styrker relasjonen mellom bedrift og bruker, og dessuten oppfordrer til handling. Eksempler er når en av bedriftens ansatte viser fram et produkt med en personlig historie og oppfordring til å kjøpe, eller når en ansatt snakker om en lidelse hen har og samtidig oppfordrer brukeren til å støtte en hjelpeorganisasjon for dette.

Det aller ypperste er imidlertid nivå 3-innholdet, som er postene som gjør alle tre ting samtidig.

ERA-poster

Nivå 3-postene er de som ligger i det midterste skjæringspunktet i modellen, der man gjør alle tre ting samtidig.

Dette er poster der man både engasjerer bruker ved å snakke om noe bruker selv er interessert i, samtidig som man byr på seg selv og i tillegg oppfordrer til handling.

Her er to eksempler på slike poster:

Mange av dyrevernorganisasjonene er flinke til både å være relaterbare for sine følgere, til å spille på følgernes dype engasjement og til å aktivere, både til aksjoner, delinger, kommentarer, donasjoner og mye annet. Legenden Oprah Winfrey er også en mester når det gjelder å lage innhold som treffer på både engasjement, relasjonsbygging og aktivering.

Hvis du vil lære mer om ERA-metoden og hvordan du kan bruke den i praksis på eget innhold, så arrangerer vi workshop i ERA-metoden i Januar 2022. ERA-metoden er også en del av kursene Facebook Kickstart og Facebook Proff.

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

  • Sjekkliste for SEO
  • Sjekkliste for Facebook
  • Sjekkliste for Instagram

 

25316