Hva er forskjellen på PPC og CPC i Google AdWords?

For alle som driver med digital markedsføring, er de såkalte TBF’ene, eller trebokstavs-forkortelsene, blitt en del av hverdagen, men det er blitt så mange av dem at det er lett å gå i surr hvis man ikke passer på. Ofte blir uttrykk brukt litt om hverandre, og dette skaper gjerne litt forvirring. Uttrykkene PPC og CPC er to ting som ofte blir blandet sammen.

Søkemotormarkedsføring, eller SEM, (Search Engine Marketing) har til hensikt å gjøre en nettside så synlig som mulig på søkemotorer. SEM har to grener, SEO (Search Engine Optimization) og PPC (Pay-Per-Click-annonsering). Med andre ord hører altså både SEO og PPC inn under SEM.

PPC er altså betalt annonsering som vises på søkemotoren sammen med de organiske søkeresultatene. PPC-annonseringen på Google heter Google Adwords. Det spesielle med denne annonsemodellen er at Google ikke tar seg betalt for å vise annonsene, annonsørene betaler bare når noen klikker på akkurat deres annonser.

Det et klikk koster i Adwords kalles CPC (Cost Per Click). CPC finnes i to varianter, Maks-CPC, som er den høyeste summen du er villig til å betale for et klikk på annonsen, og Faktisk CPC, som er summen du ender opp med å betale til slutt.

Grunnen til at disse to er forskjellige er at Adwords er en auksjon hvor man byr på de søkeordene man er interessert i å være synlig på, og Maks-CPC er da det budet man legger inn på det aktuelle søkeordet. Dette budet er en av faktorene når rekkefølgen av annonsene som vises blir regnet ut. En annen av faktorene som virker inn på annonserekkefølgen er Quality Score, som er et tall mellom 1 og 10 basert på bl. a. annonsens relevans, forventet klikkrate, kvaliteten på landingssiden, og mye annet. Tilsammen utgjør dette det som kalles Ad Rank, og denne kalkuleres for hver enkelt av annonsene som blir vist i forbindelse med et gitt søk, og avgjør hvilken rekkefølge annonsene vises i.

Som annonsør betaler du bare litegrann mer for klikket enn den annonsøren som er rett under deg i rekkefølgen, selv om du faktisk har sagt deg villig til å betale mer. Det er denne summen som er din faktiske CPC.

Fordi CPC kan variere, er det viktig å holde øye med hvor mye du betaler til enhver tid. De fleste annonsører ønsker jo flest mulig klikk til lavest mulig kostnad, og CPC er en god indikator på om man får maksimalt ut av annonsebudsjettet. Siden faktisk CPC bestemmes av Ad Rank hos den som er nedenfor deg i annonserekkefølgen og din egen Quality Score, kan en for høy CPC bety f. eks. at du trenger å forbedre kvaliteten på annonser, landingssider etc., eller at du må strukturere kampanjen annerledes.

Forskjellen på POPC og CPC er altså at PPC = en modell for prisbelastning av annonser, mens CPC = den faktiske prisen du betaler for et klikk.

 

 

 

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

  • Sjekkliste for SEO
  • Sjekkliste for Facebook
  • Sjekkliste for Instagram

 

25316