Salgsbetingelser

Fakturering og kreditt-tid:

Som hovedregel er kreditt-tid fakturadato + 10 dager. Bedrifter med andre kredittregler kan gjøre oppmerksomme på dette ved bestilling.

Kursbestillinger:

 • Som hovedregel faktureres deltakelse til kurs ved påmelding.
 • Rabatterte bestillinger faktureres umiddelbart.
 • Bestillinger er bindende ved påmelding, men vi tilbyr følgende fleksibilitet:
 • Ved avbestilling 2 måneder før kursdato innvilges full refusjon (gitt at bestillingen ikke var med rabatt)
 • Ved avbestilling mindre enn 2 måneder, men senest 14 dager før kursdato innvilges refusjon mot påmelding til andre kurs (”tilgodelapp”)
 • Avbestilling senere enn 14 dager før kursdato aksepteres ikke, men andre ansatte i bedriften kan fritt overta påmeldingen.
 • Sykdom hos kunde, eller andre forhold utenfor vår kontroll, gir ikke rett til refusjon
 • Rabatterte billetter kan ikke avbestilles (men andre ansatte i bedriften kan overta påmeldingen).
 • KnowHouse AS kan ved for eksempel lav deltakelse, sykdom hos kursleder, eller andre forhold utenfor vår kontroll, avlyse kurs.
 • KnowHouse AS står ikke ansvarlig for deltakernes meromkostninger i slike tilfeller, for eksempel flybilletter eller hotellopphold.
 • Deltakerne har krav på full refusjon på kursavgiften eller kan tilgodeses med en tilgodelapp til senere kurs, tilsvarende kursavgiften på det aktuelle kurset som avlyses.

Konsulentoppdrag / Rådgivning:

 • Konsulentoppdrag faktureres som hovedregel ved fullførte del-leveranser.
 • For å redusere kredittrisiko og for å sikre mulighet for kunde til å holde oversikt over progresjon, blir større oppdrag fakturert fortløpende ved hver månedsslutt.
 • Forfall på faktura er fakturadato + 10 dager.

Innkrevings- og inkassorutiner:
Ved eventuell ikke-avtalt for sen betaling vil dette skje:

 • Fordringer som ikke er betalt 5 dager etter forfall vil motta betalingspåminnelse.
 • 14 dager etter forfall sendes purring med 14 dagers betalingsfrist.
 • 3 dager etter purringens forfall sendes inkassovarsel, med 14 dagers betalingsfrist.
 • 3 dager etter forfall på inkassovarsel sendes fakturaen til inkasso.
 • Ved forsinket betaling beregnes det 2% forsinkelsesrente pr. måned, fra opprinnelig forfallsdato.

Ved betalingsproblemer:
Får du betalingsproblemer må dette meddeles oss snarest. Jo tidligere vi får beskjed, desto lettere vil det være å få gjennomslag for en betalingsutsettelse eller en nedbetalingsplan.

Inkasso:
Saker blir sendt til inkasso automatisk etter reglene gitt over. Det vil i praksis si minst 1 måned etter opprinnelig forfall. Henvendelser til oss om ytterligere betalingsutsettelse når saken allerede er sendt til inkasso vil ikke bli realitetsbehandlet. Vi ønsker ikke å påføre våre kunder ulemper, men kan heller ikke akseptere å finansiere fordringer utover de reglene som er beskrevet over.

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

 • Sjekkliste for SEO
 • Sjekkliste for Facebook
 • Sjekkliste for Instagram

 

25316