Slutt på organisk reach på Facebook?

11. Januar 2018 kom Mark Zuckerberg med en kunngjøring som har skapt store reaksjoner både i mediebransjen og blant markedsførere.

I denne kunngjøringen går det fram at Facebook nå planlegger en algoritmeendring for nyhetsfeeden som i enda større grad enn før vil favorisere oppdateringer fra brukerens venner og familie framfor offentlig innhold. Med offentlig innhold menes først og fremst oppdateringer fra sider.

Bakgrunnen for dette er antagelig at Facebook ønsker å bli mer attraktiv for brukerne gjennom å prioritere innholdet brukerne beviselig liker best.

Michael Selzner, gründer i det innflytelsesrike bransjemagasinet Social Media Examiner, arrangerte umiddelbart en Facebook Live-sending for å kommentere på kunngjøringen. I denne går det med all tydelighet fram hvor alvorlig den kommende endringen vil bli for firmasiders organiske reach. Selzner bruker blant annet begrepet «Facebook apocalypse» i sin live-sending.

I klartekst ventes det altså at hvor mange av firmasidens likere som kommer til å se bedriftens oppdateringer i sin nyhetsfeed vil synke ytterligere, brått og dramatisk. Det ventes også at endringen vil medføre en markant nedgang i trafikk fra Facebook til innholdsflater som firmablogger, nyhetsartikler og fagstoff.

Facbook poengterer at denne endringen ikke vil bli den samme som de testet i flere land i fjor høst, der alt innhold fra firmasider ble fjernet fra nyhetsfeeden og plassert i en egen Explore-tab. Det er imidlertid en gradsforskjell og ikke en vesensforskjell mellom den testede løsningen og den som nå blir rullet ut.

Det Facebook sier er at innhold som prioriteres i nyhetsfeed etter at den nye algoritmen innføres vil være:

 • Innhold fra venner og familie
 • Innhold som skaper diskusjon brukerne imellom
 • Innhold som bruker aktivt har merket med «se først»

Innhold som vil merke tydeligst nedgang i trafikk er:

 • Innhold som ikke får respons fra brukerne
 • Innhold som ikke deles eller diskuteres med andre
 • Innhold som åpenlyst fisker etter uberettiget respons

Disse endringene er ikke egentlig vesensforskjellige fra det som har vært tendensen i prioriteringsutviklingen på Facebook over tid. Det som er påfallende nå er vel at flere grep samles på én gang og at dette ventes å gi en brå og dramatisk nedgang i organisk Facebook-trafikk når den implementeres. I den før nevnte testen, opplevde firmasider en 70% nedgang i organisk reach i de landene der testen ble kjørt.

Det sies ikke på hvilken dato endringen innføres, og vi vet heller ikke når dette vil påvirke norske Facebook-sider. Det vanlige er at endringer rulles ut gradvis land for land, og at USA får endringene først.

Det som ser ut til å være de beste rådene så langt, er følgende:

 • Slutt å poste innhold som ikke skaper respons
 • Prioriter innhold som skaper interaksjon brukerne imellom
 • Se på måter bedriften kan bruke gruppe-funksjonaliteten på Facebook, og ikke bare side-funksjonaliteten
 • Vær forberedt på å måtte betale for praktisk talt all Facebook-reach
 • Vær forberedt på at prisene for annonsering vil stige

Kunngjøringen berører ikke sponsede oppdateringer og betalt fremming, så du vil fortsatt kunne annonsere på Facbook. Når organisk reach synker, vil imidlertid konkurransen om de betalte plassene bli sterkere, noe som vil føre til høyere priser.

 

Vi i Webgruppen har også en rekke kurs om Facebook og andre digitale tiltak

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

 • Sjekkliste for SEO
 • Sjekkliste for Facebook
 • Sjekkliste for Instagram

 

25316