Prosjektguide for Nye Nettsider

Guiden til hvordan dere får skapt nettsidene dere trenger til avtalt tid og avtalt pris – og uten å falle i (de dessverre alt for vanlige) fallgruvene.

Skal du oppgradere bedriftens nettsted? Redesigne sidene? Bytte til nytt publiseringssystem? Effektivisere og øke konverteringen, bedre brukervennligheten, eller trenger du bare å fremstå som mer moderne?

I så fall kan denne guiden hjelpe deg å gjennomføre en god prosess som resulterer i et effektivt nettsted, og den kan spare deg for mange dyre feilgrep.

Guiden er på 32 sider, og dekker bl.a. dette innholdet:

Planlegging og prosjektstyring

 • Hvilke mål skal de nye sidene bidra til å oppnå?
 • Hva er realistiske tidsestimater?
 • Prosjektstyringsmodell og hovedplan

Innhold og oppsett

 • Hva er godt design og godt innhold?
 • Hvordan legge opp for best mulig synlighet på Google?
 • Hvilke krav stiller man til en velfungerende forside?

Innkjøp og tekniske rammer

 • Hva slags systemer og leverandører finnes?
 • Hvilke kriterier bør ligge bak et godt valg av publiseringsverktøy?
 • Kravspesifikasjon og kontrakt

Framdrift og prosessledelse

 • Relevante prosjektstyringsverktøy
 • Tidsrammer og milepæler
 • Hvordan håndtere forsinkelser og endringer underveis?

Lansering og videre drift

 • Testing og akseptanse
 • Drifting og service
 • Veien videre

I tillegg til den skriftlige veiledningen, får du også med disse nyttige verktøyene:

Prosjektmal for planlegging av prosjektet
Prosjektplan med ferdig utfylte arbeidsoppgaver, som du kan justere til eget behov.

System- og leverandøroversikt
Oversikt over de forskjellige publiseringsløsningene og hvem som leverer dem i det norske markedet.

Mal for kravspesifikasjon
Eksempel på en kravspesifikasjon som du kan modifisere til eget bruk. Kravspesifikasjonen tar utgangspunkt i vanlig CMS-funksjonalitet.

Mal for budsjettberegning
Eksempel på et budsjett med summer du kan endre i forhold til egne rammer, og de tilbudene du får fra leverandører.

Migreringsplan
Regneark med de nødvendige trinnene du trenger for å planlegge og gjennomføre prosessen med å flytte innhold, skape nytt innhold og teste.

Avsjekkingsliste for milepæler
Tidsestimert liste med milepæler som du selv kan sjekke av underveis, etter hvert som prosjektet skrider fram.

 

Liste over relevante leverandører i det norske markedet
Klikkbar liste med objektivt utvalgte leverandører i de forskjellige prissegmentene.

Om forfatteren

Guiden er skapt av Einar Ryvarden. Han bringer erfaring fra både journalistikk, forretningsutvikling og teknologiledelse inn i denne guiden. Ryvarden har som leder for utviklingsavdelingen i mediehuset Aller erfaring fra både bestiller- og leverandørsiden. I tillegg har han ledet en rekke andre prosjekter, blant annet for et stort norsk konsulentselskap. Ryvarden var tidligere redaktør for nettavisen digi.no I dag er han digitalsjef for Tidsskriftet til Den Norske Legeforening.

Einar driver også nettstedet Nettprosess.no

Hør hva Nina Furu i KnowHouse har å si om Prosjektguide for nye nettsider:

Guiden koster kr 2990 eks mva, og kan benyttes fritt internt i egen organisasjon. Med denne guiden får du svært praktisk og tidsbesparende hjelp til å gjennomføre et vellykket nettprosjekt, og til å unngå de dyre feilgrepene. Guiden er lettlest, meget innholdsrik og bygger på solid kompetanse- og erfaringsgrunnlag. Med dette verktøyet kan du spare både tid og arbeid i planlegging og gjennomføring av ditt nettside-prosjekt.

Guiden leveres elektronisk, som Zip-fil med relevante dokumenter. Vi sender deg dokumentene etter at vi mottar din bestilling.

Bestill guiden på skjemaet under i dag:

Bestilling: Prosjektguide for Nye Nettsider

Ja takk, jeg bestiller denne guiden. Faktura sendes oppgitt adresse. Påmeldingen er bindende.

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

 • Sjekkliste for SEO
 • Sjekkliste for Facebook
 • Sjekkliste for Instagram

 

25316