Strategi for Facebook-grupper

En viktig del av Facebook-strategien for de fleste bedrifter i 2020 er å tenke strategisk rundt hvordan man skal forholde seg til Facebook-grupper. Gruppene er noe av den funksjonaliteten som er mest engasjerende på Facebook, og Facebook selv har stort fokus på grupper om dagen. Dette var tema for den livesendingen som du kan se opptak fra under: (Artikkelen fortsetter etter artikkelen.)

Hvorfor Facebook-grupper?

Det er flere grunner til å bruke Facebook-grupper. Her er noen av dem:

 • Engasjerende for bruker
 • Gruppefeeden – kan bli den nye nyhetsfeeden
 • Supplerer firmasiden
 • Bygger relasjoner
 • Gir kundedialog

Hva er relevante strategier for Facebook-grupper?

De vanligste strategiene er:

 • Lage egne grupper
 • Bruke andres grupper
 • Annonsere i grupper
 • En kombinasjon av disse

Grunnlaget for å velge er ofte om det finnes dominerende grupper på feltet eller ikke. Hvis det finnes etablerte, store grupper som tillater at man deltar på en måte som gir mening, så legg opp til å bruke disse.

Hvis det finnes udekkede behov i markedet, så lag egne grupper.

Annonsering i gruppefeeden kommer snart, også her i Norge. Dette vil da være en måte å supplere de andre strategiene.

Strategi for egne Facebook-grupper

Skal man lage egne grupper, må man tenke ut et relevant konsept for gruppen. Noen mulige konsepter for Facebook-grupper er:

 • Kunde-community
 • Målgruppe-grupper
 • Alumni-grupper
 • Arrangementsgrupper
 • Interessegrupper
 • Faggrupper
 • Emnegrupper
 • Nettverksgrupper
 • Kjøp-og-salg-grupper
 • og mye mer.

Uansett hva slags gruppe man velger å lage, er det viktig at man tenker gjennom følgende:

 • Hvorfor skal folk melde seg inn?
 • Hvordan skal du få medlemmer?
 • Hvordan skal du engasjere medlemmene?
 • Hvem skal være gruppeadmins?
 • Hva skal være gruppens regler?

Strategi for andres grupper

Finnes det allerede dominerende grupper på området, kan det være fruktbart å legge en strategi for å delta i disse. En slik strategi kan legger som tillegg til eller i stedet for en strategi for egne grupper.

En ting å ta stilling til her, er om man skal delta i gruppene som privatpersoner eller som firma. (Grupper kan tillate at firmasider melder seg inn.)

Det er ofte nyttig å tenke gjennom hvordan man kan skape verdi for de medlemmene som finnes i gruppen, heller enn hvordan man kan drive salg der. Når dette er sagt, så finnes det også ofte salgsleads å plukke opp i grupper, særlig når medlemmer spør etter relevante leverandører.

Har du lyst til å lære mer om sosiale medier? – Vi har mange forskjellige kurs!

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

 • Sjekkliste for SEO
 • Sjekkliste for Facebook
 • Sjekkliste for Instagram

 

25316