Tenk nytt om sosiale medier

Med alle endringene som skjer, på Facebook og generelt i sosiale medier, er det på tide å stille spørsmålstegn ved noen etablerte sannheter og heller tenke nytt. Dette var tema for dagens Facebook Live-sending: (Artikkelen fortsetter under videoen.)

Oppdatering på Facebook-situasjonen

Etter at det ble klart at Facebook planlegger å fase ut eller i hvert fall totalt endre nyhetsfeede, har markedsfører fulgt nøye med på hva som ser ut til å bli kommende endringer. Her er de tre antagelsene vi ser denne uken:

Fra én til mange feeds

Det ser ut som det vil bli en endring fra én nyhetsfeed til mange nyhetsfeeds. Facebook-gruppen Stort og smått om sosiale medier har gjennomført en undersøkelse om hvor mange som har fått hvilke feeds, og det ser ut som ca 40% av medlemmene har fått en eller annen variant av nye feeds. Nøyaktig hvilke varierer imidlertid:

Nyhetsfeed – men ikke for vanlige bedrifter

Mark Zuckerberg var denne uken i Europa, og hadde bl.a. samtaler med CEO i Springer-konsernet, som er Tysklands største mediehus. I denne samtalen omtaler han nyhetsfeeden som en “tab” og han snakker også om hvordan man kan legge til rette for å få redaksjonelt validerte nyheter fra seriøse aktører.

Vi antar at dette betyr at Facebook ser på mulighetene for en spesiell nyhetstab med kvalitetsinnhold, som da ikke vil inneholde saker fra vanlige firmasider.

Pay to play – men når?

Vi vet jo at Facebook allerede i januar 2018 fortalte at organisk rekkevidde går mot null – det er meningen at firmasider skal måtte betale for all rekkevidde.

I USA har dette allerede langt på vei skjedd, mens vi i Norge har hatt en organisk rekkevidde som har vært fantastisk i forhold til internasjonale tall.

Ståle Lindblad kom denne uken med sin årsrapport Facebook-effekt 2018, og her fremgår det at organisk rekkevidde fremdeles er over 30%. Det ventes at dette vil endres, men er foreløpig umulig å si når.

Hvordan tenke nytt?

Uansett peker trendene mot en retenking av antagelser som hittil har vært ganske faste rundt sosiale medier. Her er trender vi observerer:

Fra social til dark social

De kanalene som kalles “dark social” er altså direktemeldingskanalene. De kalles dark social fordi de er vanskelige/umulige å spore i måleverktøy som Google Analytics. Trafikk fra lenker delt i direktemeldingstjenester vil der typisk komme inn som direkte trafikk.

Ferske tall viser at det deles mer i dark social enn i social i dag:

Det som deles i Dark Social er også firmainformasjon:

Bedrifter anbefales å starte med å ta direktemeldingskanaler i bruk – i første omgang som kundeservicekanaler mer enn som markedsføringskanaler.

Fra vertikal til horisontal scroll

Brukeradferden er i ferd med å endres fra at bruker scroller nedover til at han scroller bortover. Med andre ord: Stories er den nye nyhetsfeeden.

Bedrifter som ikke allerede har begynt å ta Stories i bruk, anbefales å gjøre det!

Fra sider til grupper

Der hvor bedrifter tidligere har brukt siden til å dele informasjon, gjør de nå lurt i å se på måter å inkludere grupper som del av strategien.

Bedrifter anbefales nå å begynne å kladde på en strategi for grupper. Dette kan involvere å se på om man skal lage egne grupper, eller kultivere et nærvær i andres grupper. Det betyr pgså å se på om man skal agere som bedrift i disse flatene, eller om ansatte skal agere som enkeltpersoner.

Velger man å etablere egne grupper, må man også se på hvordan man skal klare å rekruttere en kritisk masse deltagere til gruppen. Facebook har denne uken lansert muligheten for bedrifter til å fremme grupper de eier betalt.

Lyst til å lære mer om sosiale medier? Vi i Webgruppen har en rekke kurs om alle former for digital marketing.

 

 

 

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

  • Sjekkliste for SEO
  • Sjekkliste for Facebook
  • Sjekkliste for Instagram

 

25316