Hva kan du forvente av dine ansatte i sosiale medier?

Ansatte i sosiale medierSosiale medier bidrar til å viske ut skillet mellom jobb og privatliv. Arbeidstakere blir ofte sett på som ambassadører når de er på jobb, og gjennom sosiale medier blir denne ambassadørrollen videreført utenfor arbeidstiden.

Mange deler uoppfordret jobbhendelser i sine private nettverk, mens noen arbeidsgivere oppfordrer sine ansatte til å engasjere seg i bedriftens tilstedeværelse i sosiale medier fra sine private kontoer.

Når skillet mellom privatliv og arbeid sakte blir visket ut – kan arbeidsgiver nå forvente at de ansatte publiserer på vegne av bedriften fra sine egne kontoer i sosiale medier?

Vi mener at dette fortsatt må være frivillig. Det finnes ikke fasitsvar på hva som vil være rett for din bedrift, men her er noen forslag til hvordan du kan tilrettelegge for at dine ansatte kan bli gode bidragsytere i sosiale medier:

1. Det må være 100 % frivillig for den ansatte

Det kan ikke forventes at arbeidstakere skal bruke sine private kontoer i sosiale medier til å publisere på vegne av arbeidsplassen. Arbeidstakeren må selv føle en lyst og et engasjement for det som skal deles. Videre bør delingen tilføre den ansatte en form for verdi (ikke bare bedriften), for eksempel at ved at det styrker vedkommenes faglige profil i sosiale medier, eller at det som deles oppleves som relevant for mange i den ansattes personlige nettverk. Den ansatte skal ikke måtte føle at han eller hun spammer sine egne sosiale nettverk med jobb-oppdateringer.

2. Du må gi opplæring i sosiale medier

Lær opp de ansatte i bruk av sosiale medier sett i sammenheng med virksomheten. Husk at mange bruker sosiale medier primært til private formål. Ved å gi de ansatte en dypere forståelse for hvordan sosiale medier bør brukes profesjonelt, vil det være med på å øke kompetansen til både den ansatte og bedriften.

3. Gjør det enkelt å dele

Lag delevennlige saker i bedriftens egne kanaler, eller send ut tips til hva som kan være interessant for de ansatte og dele i sine nettverk på epost. Ved å legge til rette for enkel deling, senker du også terskelen for at de ansatte faktisk gjør det. Videre kan også det virke oppklarende for de ansatte i forhold til hva bedriften ønsker at skal bli delt videre.

4. Engasjer de ansatte på arbeidsplassen

God trivsel på jobb og motivasjonen for arbeid påvirker forholdet de ansatte har til arbeidsplassen i stor grad. Et viktig poeng med å la ansatte være bidragsytere i bedriftens sosiale mediestrategi, er at de blir ambassadører og bedriftens ansikt utad.

Ønsker du gode resultater i digitale flater der de ansatte deltar, er du avhengig av at det ligger et godt forhold i bunn mellom arbeidstaker og arbeidsgiver. Hvordan bedriftskulturen er internt, vil påvirke hva slags grunnlag du har for å lykkes med å bruke de ansatte som ambassadører i sosiale medier. Se for eksempel på forholdet Google har med sine ansatte.

Er dine ansatte virkelig «living the brand»? – I så fall deler og deltar de antagelig allerede på bedriftens vegne, og med glede.

Trenger din bedrift opplæring i sosiale medier? Vi har kurs på en rekke nivåer

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

  • Sjekkliste for SEO
  • Sjekkliste for Facebook
  • Sjekkliste for Instagram

 

25316