Hvordan bli UX-designer

UX står for User eXperience, og representerer opplevelsen av å bruke en tjeneste, app eller nettside. UX-designerens oppgave er å hjelpe til å sørge for at denne opplevelsen blir så behagelig som mulig for brukeren. Etterspørselen etter UX-kompetanse er i kraftig økning, så UX er et spennende og fremtidsrettet fag å skaffe seg kompetanse i.

De fleste nettsider og digitale tjenester er selvbetjeningsløsninger – med andre ord er det snakk om systemer vi forventes å kunne bruke på første forsøk, uten noen forutgående opplæring. Et økende antall aktører både i det offentlige og det private baserer seg nå på slike selvbetjeningsløsninger, og UX-designerens rolle blir derfor stadig viktigere, både for disse aktørene og publikum som skal bruke løsningene.

Faglige kvalifikasjoner
Hvis du allerede har kompetanse i relaterte felter som Human-Computer Interaction (HCI) Interaksjonsdesign, webdesign, grafisk design, psykologi eller IT-fag, er veien relativt kort til å kunne jobbe med UX. Denne grunnleggende kompetansen kan du supplere med påbyggingskunnskap fra ulike kilder.

For eksempel tilbyr KnowHouse, i samarbeid med UX Design Institute i Dublin, et  6-måneders deltidsstudium i brukeropplevelse (UX). Studiet er nettbasert, og omfatter egenarbeid og utvikling av egen portefølje. Dette kurset har ingen krav til forkunnskaper, og gir en meget ettertraktet sertifisering som UX-designer.

Vi tilbyr også en enklere sertifisering i samarbeid med Digital Marketing Institute, for de som først og fremst ønsker en introduksjon til grunnprinsippene i UX og webdesign: Enkeltsertifisering i UX og webdesign

Generalist, spesialist eller T-formet?
Designkompetanse innen UX finnes i tre hovedvarianter:

 • Generalist: Fyller funksjoner fra hele spekteret av UX-arbeid, fra research til visuell design, brukertesting og prototyping. Dette er den vanligste typen stilling for en UX-designer, de fleste norske bedrifter er små etter internasjonal målestokk, og de fleste som jobber med UX trenger derfor å kunne mye forskjellig.
 • Spesialist: Spesialisten har, som navnet sier, omfattende kunnskap om ett bestemt felt innen UX. Dette er en type stilling som det er færre av i Norge, og er mer vanlig i store selskaper med større team. Her vil flere spesialister samarbeide med hverandre, med hovedfokus på egne spesialfelt, som for eksempel UX-research, interaksjonsdesign, programmering osv.
 • T-formet: En UX-designer med T-formet kompetanseprofil vil typisk ha stor kunnskap om et hovedfelt, men vil også ha god grunnleggende kunnskap om relaterte emner, og er derfor på sett og vis både generalist og spesialist. Det betyr at en kan fylle også andre roller enn spesialistrollen.
Diagram over T-formet kompetanseprofil
T-formet kompetanseprofil

Kjernekompetanse
Alle UX-designere trenger kunnskap og ferdigheter innen følgende felter:

 • Bruker-research: Dette er nødvendig for å forstå brukerbehov og brukeratferd. Dette omfatter bl. a. gjennomføring av brukerundersøkelser, brukerintervjuer og brukertesting.
 • Informasjonsarkitektur: Dette handler om å organisere og strukturere informasjon på en effektiv måte, slik at organiseringen av løsningen blir enkel for bruker å forstå.
 • Interaksjonsdesign: Handler om å designe brukervennlige grensesnitt, med fokus på interaksjon og brukerflyt.
 • Wireframing og prototyping: UX-designere må både kunne lage grunnleggende layout (wireframe), og fungerende interaktive modeller (prototyper) med verktøy som Figma og Adobe XT.
 • Usability-testing: Planlegging, gjennomføring og analyse av brukertester slik at man kan vurdere brukervennligheten av en løsning.

Bygg opp en portfolio
Det er viktig å kunne vise ferdighetene dine for mulige arbeidsgivere eller kunder gjennom å vise til arbeider du har gjort og prosjekter du har vært involvert i. Du bør inkludere ulike prosjekter som viser bredden/dybden i ferdighetene dine innen UX-design  Benytt anledningen til å forklare designprosessen, eventuelle utfordringer som dukket opp underveis, og hvordan disse ble løst.

Skaff deg praktisk erfaring
Få ting er mer verdifulle enn praktisk erfaring når du skal søke jobb, så hvis du kan finne prosjekter å jobbe med, er dette en fordel.

 • Hvis bedriften hvor du jobber nå har et prosjekt hvor UX inngår, forsøk å delta med bidrag og innspill.
 • Mange frivillige organisasjoner har stort behov for UX-kompetanse, og lite penger å rutte med. Tilby din hjelp.
 • Hvis du ikke finner et ekte prosjekt (og kanskje selv om du gjør det), meld deg på Daily UI (www.dailyui.co). Du får tilsendt daglige designoppgaver på epost i 100 dager – en fin måte både å skaffe seg erfaring og holde ferdighetene ved like.

Karrieremuligheter innen UX
Det finnes mange typer virksomheter hvor det blir bruk for UX-designere, både offentlige og private:

 • Stat og kommune, større offentlige etater
 • Bank, forsikring, finans
 • Helse og omsorg
 • Større private bedrifter og organisasjoner
 • IT- software- og utviklingsselskaper

Hold deg oppdatert
UX er et fag i stadig utvikling. Hold deg oppdatert på faglige trender, nye verktøy og ny innsikt på fagfeltet. Dette kan du bl. a. gjøre ved å delta i bransjefora, følge med på UX-blogger, bli med i faggrupper o.l. Dette kan også hjelpe deg på veien til å få jobb som UX-designer.

Lykke til!

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

 • Sjekkliste for SEO
 • Sjekkliste for Facebook
 • Sjekkliste for Instagram

 

25316