Hvordan lykkes med digital marketing i 2019?

Hva skal til for å lykkes med digital marketing i et stadig skiftende landskap? – Dette var tema for vår Facebook Live-sending 4. januar 2019.

Her er video fra sendingen (artikkelen fortsetter under videoen):

Start med kundeinnsikt

Du trenger å kjenne kunden din. Vi har gått fra en verden der markedsføring handler om bedriften til en verden der markedsføring handler om kunden. Dette betyr at kundeinnsikt er sentralt.

Mange bedrifter bruker personas (stiliserte brukere som representerer en gruppe av kunder eller interessenter), slik at de kan målrette kommunikasjon og markedsføring mer presist.

For å bli bedre kjent med kundene kan man bruke kundeundersøkelser (SurveyMonkey er et gratis verktøy for dette), eller å jobbe med brukertesting der man observerer brukere som gjennomfører realistiske oppgaver.

Skap verdi for kunden

Når man vet hvem kundene er, kan man også vite hvordan man skal skape verdi for dem. Det kan for eksempel gjøres ved å skrive blogginnlegg om emner de er interesserte i, slik at de kan finne dine artikler når de søker informasjon på Google.

Dette er en viktig komponent i Inbound Marketing; der man ofte snakker om TOFU, MOFU og BOFU-innhold. Dette refererer til innhold som er henholdsvis “Top Of Funnel”, “Middle Of Funnel” og “Bottom Of Funnel” i forhold til kundereisen/kjøpsprosessen.

Andre måter å skape verdi for kunden kan involverer å lage interessante Stories for Instagram, Facebook eller Snapchat; å dele nyttig innhold i sosiale medier og mye mer.

Markedsføring i 2019 handler mer om å skape innhold som er nyttig for kunden enn om å lage reklame.

Lytt mer enn du snakker

Du trenger å være lydhør for tilbakemelding fra kunder. Dette involverer å ha kundeservice i sosiale medier, så du kan svare på henvendelser raskt og effektivt.

Det handler også om å drive med medieovervåkning, slik at du fanger det opp og kan svare når noen snakker om deg. Google Alerts er et gratis verktøy for å få varsel når Google fanger opp nye saker der du/din bedrift/dine produkter er nevnt. For raskere respons kan man også bruke forskjellige verktøy for medieovervåkning i sosiale medier.

Følg med på stjernerangeringer på Google og Facebook, og bruk gjerne kundeomtaler som del av dine egne produktbeskrivelser.

Ha verdier og ryggrad

I stadig større grad er det slik at kunden ønsker å kjøpe av leverandører som arbeider etisk, og der kunden kan føle seg trygg på at pengene blir brukt riktig. Våg å ha en integritet og å stå for noe! Selv om dette kan bety at enkelte liker deg dårligere, vil det også bety at mange liker deg bedre.

Du kan også rendyrke det som kalles tribal marketing, altså at man finner en gruppe personer som liker nettopp din måte å gjøre ting på; din stamme/tribe. En slik stamme er oftere definert utfra psykografi enn utfra demografi – altså de tenker på samme måte, selv om de kan ha forskjellig kjønn, alder, bosted etc.

En fordel med en slik tilnærming, er at du dermed legger til rette for en “blue ocean” strategi. Det vil altså si at du velger å spesialisere produkt og tjenester mot en nisje, heller enn å konkurrere med mer generelle leverandører.

Jobb slankt

Sist, men ikke minst, er det helt avgjørende å jobbe slankt, altså å drive med det som kalles lean marketing“.

Prinsippet med å jobbe slankt er at man prøver noe, evaluerer det og justerer det. Altså at man løpende justerer strategien underveis.

Målet er å gjøre mer av det som virker og mindre av det som ikke virker, slik at man hele tiden blir bedre.

Det finnes mange analyseverktøy. Det viktigste er Google Analytics, men også Facebook Insights, Twitter Analytics, LinkedIn Analytics, analysedelen av epostverktøyet mm inngår som beslutningsgrunnlag.

Velg riktige KPI’er

Når man måler er det også sentralt at man måler på de rette KPI’ene (KPI = Key Performance Indicators, altså sentrale måltall). I digitale kanaler er det i hovedsak tre typer av KPI’er som er relevante:

  • Rekkeviddemålinger
  • Engasjementsmålinger
  • Konverteringsmålinger

Med rekkevidde menes hvor mange som har sett budskapet ditt, for eksempel rekkevidden for en Facebook-post eller antall besøkende på websiden din.

Med engasjement menes i hvor stor grad målgruppen har respondert på budskapet. Et vanlig måleparameter her er ER (engasjementsrate) i sosiale medier; altså prosenten av de som har sett budskapet som på en eller annen måte har respondert (likt, delt, klikket etc.). På websiden er engasjementsmålene først og fremst hvor lenge brukere har vært inne på nettstedet, eller hvor mange forskjellige sider de har sett på.

Med konvertering menes en brukerhandling som du ønsker å utløse. Dette kan være å kjøpe et produkt, fylle ut et kontaktskjema, oppsøke en butikk, laste ned en app eller lignende.

Det er viktig å måle hvert tiltak med riktig måleparameter. For eksempel kan det være stor forskjell på Facebook-poster som skaper likes/engasjement og de som utløser salg. Å måle en post som er ment å gjøre det ene med hvor godt den gjør det på det andre gir dermed feil beslutningsgrunnlag.

Slank markedsføring er nøkkelen til å få mest mulig ut av markedsføringsbudsjettet – enten det er stort eller lite.

Et spennende år

Uansett er det et spennende år vi har foran oss! Det skjer mye både med Google, i sosiale medier og med dialogkanalene akkurat nå, og det å følge med og utnytte mulighetene riktig etter hvert som de dukker opp, er ofte den viktigste nøkkelen til å lykkes.

Har du lyst til å lære mer?  – Vi har en rekke kurs i forskjellige aspekter ved digital marketing.

 

 

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

  • Sjekkliste for SEO
  • Sjekkliste for Facebook
  • Sjekkliste for Instagram

 

25316