Slik skriver du tilgjengelighetserklæring - kurs

Innen 1.2.2023 skal alle virksomheter i offentlig sektor ha en tilgjengelighetserklæring på sine nettsteder. Hvis du ikke alt har fått dette på plass, vil dette kurset lære deg hvordan det gjøres.

I tilgjengelighetserklæringen skal 47 ulike suksesskriterier i WCAG 2.1 gjøres rede for. Disse suksesskriteriene hører til fire prinsipper for tilgjengelighet; nettløsninger skal være mulige å oppfatte, mulige å betjene, forståelige og robuste.
 
I kurset går vi gjennom alle de 47 suksesskriteriene og utfyllingen av tilgjengelighetserklæringen. Vi tar også opp UU-tilsynets tolkningsmyndighet; hvordan kan vi best mulig forberede oss på å imøtekomme kravene de stiller ved et tilsyn? Og aller viktigst; hvordan gjør vi nettstedene våre mest mulig tilgjengelig, for flest mulig brukere?

Kurset holdes på Zoom, så du kan delta uansett hvor du er.
 

Kurset dekker blant annet:

Bakgrunnen for tilgjengelighetserklæring

 • Hvorfor tilgjengelighetserklæring?
 • UU-tilsynets tolkningsmyndighet
 • Hva skjer ved et tilsyn?

Prinsipp 1: Mulig å oppfatte

 • Tekstalternativer til ikke-tekstlig innhold
 • Alternativer til tidsbaserte medier
 • Innhold presentert på ulike måter
 • Skille innhold fra hverandre

Prinsipp 2: Mulig å betjene

 • Navigering med tastatur
 • Tid til å lese og bruke innhold
 • Terskelverdi på glimt
 • Navigering og orientering på siden
 • Inndatametoder

Prinsipp 3: Forståelig

 • Språkinnstillinger
 • Forutsigbar presentasjon og funksjon
 • Veiledning og feilretting ved skjemautfylling

Prinsipp 4: Robust

 • Hjelpemiddelteknologi

Bestill under og sikre deg en plass på dette svært nyttige kurset nå:

Webinar

Kurset avholdes som webinar via Zoom.
Les om Gjennomføring av webinarer

Etter kurset skal du være i stand til å skrive tilgjengelighetserklæring for din virksomhet.

Kursleder

Randi Elisabeth Hagen

Randi Hagen portrett

Randi er lektor i norsk, med utdanning innen spesialpedagogikk og med flere års erfaring som IT-utvikler. Hun har også laget e-læringskurs i universell utforming for ansatte ved norske universiteter og høgskoler, og vant Universellprisen i 2019 for dette arbeidet.

Kursdatoer

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

 • Sjekkliste for SEO
 • Sjekkliste for Facebook
 • Sjekkliste for Instagram

 

25316