Digital innholds- og markedsføringsledelse

Helårs deltidskurs som kvalifiserer deg for å administrere arbeid med digitale kanaler i en virksomhet. Kurset følger en fast progresjon, og består av nettkurs, fysiske samlinger, digitale samlinger og nettverk.

Dette er et kurstilbud for deg som ønsker å ta et lederskap for innhold, markedsføring og/eller komminikasjon i en virksomhet. Vi arbeider gjennom et helt år, og kombinerer kurs, egenarbeid, oppgaveleveringer og workshops der du får anledning til  diskutere og få tilbakemeldinger på strategi og tiltak i din virksomhet.

Du utvikler kanalstrategi, SoMe-strategi og søkestrategi gjennom året, og orienterer deg om tilgjengelige plattformer og verktøy. Kursåret avslutter med at du utvikler en overordnet, gjennomarbeidet digital strategi for din virksomhet.

Dette er elementene i studiet:

 • 44 ukers fastlagt kursopplegg for egenarbeid
 • 10 live kurswebinarer
 • 3 fysiske samlinger i Oslo
 • 6 digitale samlinger på Zoom
 • 5 frivillige innleveringer av planer og strategier som du får tilbakemelding på av kursleder
 • Mastermind-gruppe med tilhørende Facebook-gruppe
 • Støtte fra kursleder etter behov
 • Eksamensfest i Oslo
 • Inntil 5 valgfrie digitale dagskurs hos KnowHouse utover de som er inkludert i kursopplegget. 

Anslått tidsforbruk for å følge programmet er ca 3 timer per uke, pluss samlinger. Kursopplegget har innlagte pauser i ferieuker, inkludert høst- og vinterferie.

Hva kommer du til å lære?

1. Strategi og planlegging

Kursåret starter med en åpningssamling i Oslo, der vi legger grunnlaget for året som kommer. Du setter dine egne målsettinger, og vi ser på virksomhetens nåsituasjon og potensialer. Denne delen går over 5 uker, frem til høstferieuken (uke 40) og avsluttes med innlevering av målsettinger og fokusområder for året. Innholdet omfatter bl.a.:

 • Introduksjon til digital marketing
 • Strategi for digital markedsføring
 • Prinsipper for innholdsmarkedsføring
 • Grunnleggende webanalyse og tallforståelse
 • Lederskap i digital marketing

2. Kanalstrategier og innholdsplan

Etter høstferieuken går vi nærmere inn på de forskjellige kanalene og deres egenart. I denne delen identifiserer vi virksomhetens budskap, historier og ønsket etterlatt inntrykk, og ser på hvordan vi kan skape verdi for kunden gjennom godt og kanalriktig innhold. Denne delen går over 5 uker, og avsluttes med innlevering av innholdsstrategi og sentrale budskap. Innholdet omfatter bl.a.:

 • Relevante kanaler og kanalmiks
 • Kundereisen og berøringspunktene
 • Påvirkning og sentrale historier
 • Innholdsstrategi og historiefortelling
 • Innholdstyper og innholdsproduksjon
 • Fordeling mellom organiske og betalte tiltak

3. Sosiale medier

I løpet av disse 5 ukene går vi inn på hva som utgjør et godt og riktig nærvær i sosiale medier for hver enkelt. Vi ser på de forskjellige sosiale mediene; deres egenart og hvordan de kan hjelpe oss å formidle våre budskap mest mulig effektivt, både organisk og betalt. Denne delen avsluttes 15. desember, med frivillig innlevering av SoMe-strategi for vurdering. Deretter tar vi juleferie fra det fastlagte opplegget. Innholdet omfatter bl.a.:

 • Firmaidentitet og relevant nærvær
 • Facebook – muligheter og begrensninger
 • TikTok og Instagram, organisk og betalt
 • LinkedIn; nettverksbygging, rekruttering og business-to-business
 • KPI’er, måling og evaluering for sosiale medier

4. Etterspørselsmarkedsføring / Søk

Over nyttår tar vi fatt på etterspørselsmarkedsføring; altså markedsføring med søk. Vi dekker både betalte og organiske tiltak på Google og YouTube, og ser også på utviklingen av søk i forhold til fremveksten av ChatGPT og Google’s egen Gemini. Denne delen går over seks uker og avsluttes med en frivillig innlevering av prioritert søkeordsliste og tiltaksplan. Deretter tar vi vinterferie i uke 8. Innholdet omfatter bl.a.:

 • Søkemarkedsføring, en oppdatert oversikt
 • Søkeordsresearch og søkefraser
 • Praktisk SEO, inkludert nullklikksoptimalisering
 • YouTube og YouTube SEO
 • Google Ads og Performance MAX
 • Optimalisering og oppdatering

5. Digital displayannonsering

I denne delen, som kun går over 2 uker, snakker vi om digital displayannonsering, og hva som er mulig her. Vi relaterer kanalene og tiltakene til våre målgrupper, og får også en frivillig presentasjon av forskjellige displaykanaler. Innholdet omfatter bl.a.:

 • Programmatisk annonsering
 • Valg av kanal etter målgruppe
 • Presentasjon av forskjellige annonsekanaler

6. Kundedialog og CRM

Digital markedsføring har bruker og brukers behov i kjernen, og få ting er så effektive som 1:1-markedsføring via e-post, SMS og direktemeldinger i sosiale medier. I denne delen går vi nærmere inn på håndtering av kundemassen, segmenteringer og tilpasset kommunikasjon. Det blir også anledning til å delta på frivillige presentasjoner av forskjellige former for markedsføringsteknologi. Seksjonen varer i 5 uker og avsluttes fredag før palmesøndag. Innholdet omfatter bl.a.:

 • Personas og kundesegmentering
 • Verktøy og plattformer; MarTech (marketing technology)
 • E-postmarkedsføring
 • Marketing automation
 • Segmenterte workflows
 • Respons, måling og monitorering

7. Konverteringsflater

Over påske tar vi fatt i de viktige konverteringsflatene; altså nettside, landingssider og apper der de verdifulle kundekonverteringene faktisk foregår. I den forbindelse snakker vi også om netthandel og social e-commerce. Delen varer i 4 uker, frem til Kristi Himmelfarts-helgen. Innholdet omfatter bl.a.:

 • Introduksjon til verdiskapende nettsider
 • Målsettinger og brukerbehov
 • Brukeropplevelse (UX) og design
 • Konvertering og konverteringsoptimalsiering (CRO)
 • Netthandel og social e-commerce

8. Digital strategi og implementeringsplan

Den avsluttende delen, som varer i 4 uker, starter med en fysisk workshop i Oslo for å løfte perspektivet til de overordnede linjene. Vi ser også på hva en god, digital innholds- og markedsføringsstrategi bør inneholde, og hvordan dette relaterer til de individuelle virksomhetene. Etter dette er det faktisk strategiskriving, fulgt av en uke for frivillig tilbakemelding og sparring rundt strategiene. Året avsluttes med avslutningsfest i Oslo den 27. juni hvor vi også går gjennom målsettingene som ble lagt ved starten av året og ser på hvorvidt disse er nådd. Innholdet omfatter bl.a.:

 • Struktur og “mal” for digital markedsføringsstrategi
 • Implementeringsplan 
 • Fremdriftsplan og fasing
 • Gjennomgang og tilbakemelding av strategier
 • Avslutning

Innholdet i kursopplegget består av videoer, oppgaver, anbefalt lesning, anbefalte webinarer mm. Vi anbefaler at du beregner ca 3 timer pr uke til å gå gjennom det anbefalte innholdet. I tillegg kommer fysiske og virtuelle samlinger og workshops.

Alle delene av kurset er frivillig. Deltakerne vil ventelig ha forskjellige erfaringer med forskjellige disipliner innen faget, og på områder du selv kjenner godt fra før og kanskje arbeider med daglig er det mulig å hoppe over elementer som allerede er kjent. Vi vil imidlertid minne om at digital kompetanse krever løpende oppdatering, og at det også på kjente områder kan være nye aspekter som det er lurt å få med seg.

KnowHouse utsteder et digitalt kursbevis for kursåret. Å få et slikt kursbevis krever at man fremlegger en strategi som godkjennes, enten for egen virksomhet eller for en valgt case-virksomhet.

Hvem er dette kurset for?

 • Tradisjonelle markedsførere og markedsledere som ønsker å ligge i forkant og være mer på hugget
 • Markedssjefer og senior ledelse
 • Informasjonssjefer, kommunikasjonssjefer og IT-sjefer
 • Markedsførings- og informasjonsmedarbeidere som ønsker å ta en lederrolle
 • Deg som leder en innholdsavdeling i byrå, bedrift eller annen virksomhet
 • Gründere og småbedriftseiere
 • Deg som vil endre karrière
 • Deg som ønsker å utvikle og implementere en digital innholds- og markedsføringsstrategi i en virksomhet

Det er ingen krav til formelle kvalifikasjoner for å følge dette studiet, men det er en fordel med praktisk erfaring med fagområdet. 

Kickoff for studiet skjer fredag 23. august 2024 med fysisk treff i Oslo. Påmeldingsfristen er 20. august.

Se årsplanen for kullet som starter i 2024 her.

Prisen for dette programmet er kr 99500. Det er mulig å avtale en avdragsordning. (Hvis du ønsker en slik avtale, så ta kontakt med oss.)

Vi holdt også et åpent informasjonsmøte om dette kurset 16. juni. Her kan du se videoopptak fra møtet.

Hvorfor investere i kurs? – Noen argumenter som kan være nyttige når du diskuterer dette kurset med arbeidsgiver.

Last ned brosjyren for nettstudie-delen av programmet her.

Ta karrieren din til et helt nytt nivå – bli med ved å melde deg på under.

Hybridkurs

Kurset avholdes som hybridkurs, altså kurs som har elementer fra mer enn en enkelt kurstype. Et hybridkurs kan bestå av e-læringskurs, webinarer, fysiske samlinger, SoMe-grupper og annet. Faktisk fordeling av elementer står i den enkelte kursinformasjonen. 

Dette studiet setter deg i stand til å ta ansvar for å lede en avdeling eller et team som driver med innhold, informasjonsformidling og/eller markedsføring i forskjellige digitale kanaler. 

Lag din bedrifts digitale strategi som del av kurset!

I løpet av dette studiet arbeider du ut en svært kompetansebasert digital strategi for en valgt bedrift. Dersom du velger din arbeidsgiverbedrift som case, ender du opp med en kvalitetssikret digital strategi etter fullført kurs.

Kursleder

Nina Furu

Nina er en veteran innen digital markedsføring i Norge. Hun har fulgt utviklingen innen web og sosiale medier på nært hold siden 1995; som nettredaktør, fagekspert, kursleder og digital rådgiver for en rekke av landets største bedrifter og etater. Hun har også skrevet flere av de fagbøkene om digital markedsføring som brukes på norske høyskoler. Den nyeste er Digital Markedsføring og Kommunikasjon. Til daglig er hun CEO og fagansvarlig i KnowHouse, og holder kurs og foredrag.
Kursleder

Hans-Petter Nygård-Hansen

Hans-Petter har bakgrunn fra Cisco, Gambit og Geemuyden Kiese, og er en erfaren innholdsmarkedsfører, foredragsholder, konsulent og digitaliseringsekspert. Han er også ofte å se i media som representant for nettbransjen, og deler aktivt kompetanse på blogg, YouTube og podcast.

Lurer du på om DIML er for deg?

Ta en personlig samtale med Nina om hva DIML-programmet kan gjøre for deg, og hvordan dette kan passe inn i både bedriftens og dine fremtidsplaner. Klikk på knappen under for online avtalebooking: 

Kursdatoer

Handlekurv

Meld deg på kurstips-listen

og få varslinger om gratis livesendinger og kurs!

Du får disse markedsførings-

sjekklistene som velkomstgave:

 

 • Sjekkliste for SEO
 • Sjekkliste for Facebook
 • Sjekkliste for Instagram

 

25316